เรียนรู้การทำงานของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เมื่อเรามีโอกาสได้พบเจอกับเหตุการณ์หรือต้องไปเกี่ยวข้องกับการวัดแอลกอฮอล์ หลายๆคนมีคำถามมากมาย ตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานา ว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้กับเราหรือคนใกล้เคียงนั้นมันทำงานอย่างไร ตรวจแล้วแสดงผลออกมาถูกต้องจริงหรือไม่ วันนี้เราลองมาดูกันว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ นั้นมันทำงานอย่างไร

im-07
การทำงานของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ สำหรับการทำงานของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่านั้น ในการตรวจวัดเจ้าหน้าที่จะให้เราเป่าลมหายใจเข้าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์มีตัวตรวจจับแอลกอฮอล์ ตัวตรวจจับเมื่อได้รับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ จะมีการแสดงออกมาให้เรามองเห็นได้ในหลายแบบ เช่นการเปลี่ยนแปลงสีของสารเคมี หรืออาจเป็นการวัดออกมาเป็นพลังงาน จะถูกแสดงค่าออกมาที่หน้าปัดของเครื่องโดยแสดงบอกค่าของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
การที่เครื่องเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จะวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจได้ถูกต้องนั้น ต้องใช้ลมหายใจจากส่วนลึกของปอด คือทางเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการเป่า จากที่มีการเป่าของหลายๆกรณีบางครั้งจะพบได้ว่าผู้เป่านั้นเป่าไม่ถูกวิธี ทำให้การตรวจวัดนั้นยุ่งยาก หรือจริงๆผู้ถูกตรวจอาจรู้วิธีอยู่แล้วแต่เกรงว่าจะตรวจเจอจึงเป่าไม่ได้ ซึ่งเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นี้จะทำงานได้ถูกต้องเพียงแต่ว่าการดำเนิน การในการตรวจวัดต้องถูกวิธีด้วย เพราะการผลิตเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นี้ได้ผลิตมาเพื่อวัดแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายตามระบบ และขั้นตอนอยู่แล้ว ในระดับของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในปอด ถ้าเป่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ให้ถูกวิธีเราจะรู้ว่าระดับนั้นเกินกว่ากำหนดและมีผลต่อการควบคุมร่างกายแน่นอน

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.