Posts Tagged ‘บินเที่ยวบาหลี’

บินเที่ยวบาหลี เรียนรู้ข้อมูลสังเขป

เพื่อที่จะคนที่คิดจะคงจะไปเที่ยวบาหลีนั้นข้าพเจ้าควรที่จะคงจะมีการศึกษาข้อมูลของบาหลีเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการตกแต่งความทราบแบบคร่าวๆ เผื่อไปทัวร์บาหลีแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นจะอาจได้สามารถนำความทราบเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปทำความรู้จักกับบาหลีกันเลยขอรับกระผม                บาหลีหรือว่าจังหวัดบาหลีนั้นคือจังหวัดๆ หนึ่งของประเทศอินโดนีเซียที่มีอาณาเขตพร้อมด้วยผู้คนอยู่กันเยอะพอสมควรโดยประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ย่อมเป็นชาวอินโดและชาวชวาที่รวมอาชีพประมงพร้อมกับการเกษตรเป็นหลักการ                ด้านศาสนาชาวบาหลีส่วนเยอะแยะนั้นยกย่องศาสนาฮินดูกว่า 90% ส่วนที่เหลือนั้นเคารพศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์พร้อมทั้งศาสนาพุทธตามลำดับซึ่งหากใครก็ตามที่ได้เคยอ่านบทความทัวร์อินเดียของเราจะคงจะเจอว่าข้อมูลในส่วนของศาสนานั้นมีความเช่นเดียวกับประเทศอินเดียเยอะแยะแตกต่างกันแค่เพียงสัดส่วนเท่านั้นส่วนลำดับในการนับถือศาสนาตรงกันทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้จะจะก็จะพออนุมานได้ว่าเป็นผลพวงจากการซึมซับธรรมเนียมในช่วงที่ประเทศชาติอินเดียพร้อมทั้งศาสนาฮินดูได้แผ่ขยายอำนาจมาทางแถบเอเชียนั่นเอง                ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ดังที่ได้บอกกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าบาหลีนั้นได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากอินเดียเมื่อคราวที่เข้ามเผยแผ่อำนาจดังนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมอื่นๆ จึงมีความคล้ายกับทางอินเดียเยอะแยะถึงมากๆที่สุดซึ่งหากข้าพเจ้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางสไตล์นี้มาก่อนก็ก็จะจะจะเหมาะรวมได้ว่าบาหลีเป็นประเทศชาติพี่น้องกับอินเดียยกเว้นธรรมเนียมท้องถิ่นโบราณที่มีเอกลักษณ์พร้อมด้วยแตกต่างจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างสิ้นเชิง                เมื่อมาถึงบรรทัดนี้แล้วถือว่านักทัวร์ทุกคุณได้รับรับรู้เรื่องราวของบาหลีไปคร่าวๆ แล้วดังนั้นในบทความตอนต่อไปเราจะอาจจะมาเข้าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวกันฮะ