Posts Tagged ‘ระบบไฟฉุกเฉิน’

ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินเพื่อความอุ่นใจให้คุณ

ติดตั้งระบบระบบไฟฉุกเฉินเพื่อความอุ่นใจให้คุณ  ยุคปัจจุบันนี้ อาคารสำนักงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือโรงงานต่างๆ ต่างก็ต้องการแสงสว่างแทบทั้งหมด ไฟฟ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งความสะดวกสบาย หรือความปลอดภัย ให้แก่ผู้พักอาศัยไปโดยปริยาย เมื่อปราศจากไฟฟ้าแล้ว ก็อาจจะทำให้คนในเมืองเหมือนอยู่ในถ้ำ เนื่องด้วย เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนั้น ต้องการไฟฟ้าแทบทั้งนั้น โดยเหตุนั้นแล้วเมื่อเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมา สิ่งที่สำคัญต่ออาคารต่างๆ รวมถึงที่พำนักพักพิง นั้นก็คือระบบไฟฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้าสำรอง    ระบบไฟฉุกเฉินนั้น ถือเป็นระบบที่สามารถให้ความสว่างในการเดินภายในเรือน หรือที่พักอาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ เพื่อเป็นการชี้ทางฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ก็สามารถใช้ไฟฉุกเฉิน บอกทางเดินไปยังทางหนีไฟ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตของผู้ที่ทำหรืออาศัยอยู่ภายในอาคาร หรือ ที่อยู่อาศัยนั้นๆ ได้อย่างปลอดภัย    ในส่วนของระบบไฟฟ้าสำรองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นด้วย เพราะบางหนนั้น เมื่อไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้ามีระบบไฟฟ้าสำรอง ก็สามารถทำให้ผู้ที่ทำหรือพักอาศัยภายในอาคารนั้น สามารถรอดจากเรื่องที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณี ที่มีคนติดอยู่ในลิฟท์อาคาร ถ้าเกิดขาดไฟฟ้าสำรอง ก็อาจจะทำให้ผู้ติดอยู่ในลิฟท์ ขาดอากาศหายใจได้ ถ้าเกิดว่าไฟฟ้าเกิดขลุกขลักเป็นเวลานานจนเกินไป    โดยเหตุนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่า นอกจากไฟฟ้าจะทำให้ชีวิตเราในทุกวันนี้สะดวกสบายเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราขาดไฟฟ้าไปในขณะใดขณะหนึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายให้แก่ผู้ที่ร่วมอยู่ภายในอาคารนั้นๆ ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วในอาคารที่มีระบบไฟฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง […]