Posts Tagged ‘วัสดุปูพื้น’

เทคนิคในการเลือกกระเบื้องปูพื้นมีอะไรบ้าง

การก่อสร้างบ้านสัก 1 หลัง หรือแม้แต่การก่อสร้างพื้นที่ใดๆก็ตาม เรื่องของกระเบื้อง ในการปูพื้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารต่างๆให้ความนิยม และให้ความสำคัญ ในการใส่ใจรายละเอียด ค่อนข้างที่จะมาก เพราะในปัจจุบันนั้นกระเบื้องปูพื้น เป็นวัสดุที่มีความหลากหลาย และสามารถเลือกใช้ได้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของบ้าน แต่ละคน แตกต่างกันออกไป ซึ่งยิ่งเราเลือกกระเบื้องปูพื้น ที่ดี และเหมาะสมมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เราสามารถทำความสะอาด และหาซื้อได้ง่าย อีกด้วย เมื่อเกิดปัญหาการชำรุด จากการใช้งานหรือเหตุสุดวิสัย จากการใช้งานกระเบื้องชนิดนั้นๆ สามารถหาวัสดุแทนง่าย ดังนั้นก่อนที่จะเลือกกระเบื้องชนิดใดๆมาใช้ในการปูบ้าน ปูห้อง หรือแม้แต่ปูอาคารสำนักงาน หรือร้านค้าใดๆนั้น เรื่องของการศึกษาว่า หลักการในการที่จะเลือกกระเบื้องปูพื้น อย่างไรให้ดีและเหมาะสมนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก หากเราไม่ให้ความสำคัญ และไม่ใช้เวลาหรือให้ความใส่ใจ ในการที่จะอ่านและทำความเข้าใจ ในละเอียดแล้วละก็ ก็อาจจะทำให้เราเลือกกระเบื้องผิด ก็เป็นได้ ดังนั้นก่อนที่จะเลือกกระเบื้องมาใช้ ควรที่จะดูก่อนมากกระเบื้อง ที่เราใช้ควรที่จะมีความหนาสักเท่าไหร่ เพื่อสามารถที่จะรองรับน้ำหนัก ที่เดินไปเดินมาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะบ้านที่มีจำนวนสมาชิกเยอะ หรืออาคารสำนักงานหรือร้านค้านั้น ควรที่จะเน้นในเรื่องของความหนาให้มาก และสิ่งสำคัญคือจะต้องเน้นในเรื่องของการปูแล้ว จะไม่เกิดปัญหาการลื่น โดยจะเฉพาะบ้านที่มีเด็กและคนชรา ดังนั้นการเลือกพื้นผิว เพื่อลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องสำคัญ […]