Posts Tagged ‘สถาบันสอนทำขนมเค้ก’

ทิศทางในการปฎิรูปโรงเรียนสอนทำขนมเค้ก

สวัสดีผู้ที่เปิดโรงเรียนหรือสถาบันสอนทำขนมเค้กทุกท่าน คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ของโรงเรียนสอนทำขนมเค้กในปัจจุบันนี้นั้นกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า “โคม่า” เพราะคนส่วนใหญ่สมัยนี้ไม่ค่อยมาเรียนทำขนมเค้กกับทางสถาบันที่เขาสอนอีกต่อไปแล้วครับเพราะคนเหล่านี้นั้นมองว่าการทำขนมเค้กนั้นหาเรียนจากไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในอินเตอร์เน็ต ยูทูปหรือว่าในหนังสือตำรับตำรา ดังนั้นทิศทางของผู้ที่เปิดโรงเรียนหรือสถาบันสอนทำขนมเค้กในปี 2018 นี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปฏิรูปการดำเนินการของตนเองให้ฉีกไปจากกรอบเดิมๆ ครับจึงจะสามารถอยู่รอดจากวิกฤติในครั้งนี้ได้ สำหรับทิศทางหรือแนวทางในการปรับตัวของโรงเรียนสอนทำขนมเค้กนั้นจะต้องเปลี่ยนจากการรอให้นักเรียนเดินมาหาให้กลายเป็นตนเองเดินไปหานักเรียนครับโดยต้องมีการใช้ทกวิธีที่จะทำให้ได้นักเรียนมาเรียน มีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อโซเชียลโปรโมทโฆษณาโรงเรียนของเราให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ มีการจัดทำโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนมาเรียนไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเรื่องราคา หรือสิ่งจูงใจอย่างอื่นและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการปรับตัวจากโรงเรียนออฟไลน์เพียงอย่างเดียวมาเป็นโรงเรียนสอนทำขนมเค้กออนไลน์เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีโอกาสได้เลือกตามความสนใจขอบตนเองและยังเป็นการขยายตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของเราอีกด้วยครับ ผมเองเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือผู้ที่หัวเก่าโบราณแต่เมื่อถึงเวลาทำก็ต้องทำครับเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ