Posts Tagged ‘หินสีหรือหินนำโชค’

หินนำโชค ของมงคลเสริมดวงที่มาแรง

เป็นธรรมดาของคนไทย ที่ต้องการเครื่องรางของขลัง หรือของมงคลที่จะสามารถเข้ามาเสริมดวงให้ดวงดี ดวงเฮงได้มากยิ่งขึ้น แต่แล้วด้วยลักษณะของรางของขลังตามแบบฉบับของคนไทยที่มีอยู่ กลับไม่ค่อยมีสีสันสวยงามเสียเท่าไหร่นัก เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเกิดความเชื่อความศรัทธาที่ดีงาม แต่ในปัจจุบันกลับมีหินสี หรือหินนำโชคหลากหลายประเภท หลากหลายสีสัน เข้ามาสู่สังคมไทย จึงเกิดเป็นเครื่องรางของมงคลเสริมดวงชนิดใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมหาศาลเลยทีเดียว นอกจากหินสีหรือหินนำโชคที่ว่านี้จะมีสีสันที่มากมายและสวยงามแล้ว หินสีส่วนใหญ่แต่ละสี แต่ละประเภท ย่อมที่จะมีความหมายอันเป็นสิริมงคลที่แตกต่างกัน จนก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ว่า หากได้หินสีประเภทใดที่มีความหมายดี ๆ มาไว้ครอบครอง ก็จะได้เสริมดวงดี ๆ ในรูปแบบนั้น ตามความหมายนั้น ๆ ของหินสีโดยตรง เช่น หากต้องการความมั่งคั่ง มั่งมี ด้วยเงินทอง สามารถเลือกหินสีประเภท ไหมทอง ไหมเงิน หรือไหม 5 สี นำมาไว้ติดกายหรือสวมใส่ เพื่อเสริมดวงและผลักดันให้ชีวิตของผู้ที่สวมใส่หรือผู้ที่มีหินประเภทนี้ติดกาย ได้มั่งคั่ง มั่งมี ด้วยเงินทอง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการเสริมดวงทางด้านขุมทรัพย์และเงินทอง นั่นเอง ความนิยมชมชอบหินนำโชค จึงไม่ได้เกิดจากความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบและพยายามสรรหาหินนำโชค ก็คงจะเป็นเรื่องของการเสริมดวง หรือการพึ่งของมงคลอย่างหินสี เพื่อให้ชีวิตของตนเองเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองต้องการ