Posts Tagged ‘เครื่องกำเนิดไอน้ำ’

บอยเลอร์คืออะไร?

บอลเลอร์หรือที่รู้จักกันทั่วไป เครื่องกำเนิดไอน้ำ นั่นเอง  มีลักษณะโดยทั่วไป เป็นแบบภาชนะฝาปิด ซึ่งผลิตได้จากวัสดุที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาและการนำไปใช้งาน ตามความเหมาพสมของผู้ใช้ด้วย  มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างไอน้ำ  นอกจากจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำแล้ว  บอยเลอร์ยังเป็นเครื่องกำเนิดความร้อน รวมไปถึงเครื่องกำเนิดน้ำมันร้อนได้ดีอีกด้วย บอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ  มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  ได้แก่ แบบลูกหมู  แบบหม้อน้ำเรือ แบบหม้อน้ำรถไฟ และแบบหม้อน้ำสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังมีบอยเลอร์อีกหนึ่งแบบ นั่นก็คือ แบบท่อน้ำ แต่จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากบอยเลอร์ชนิดอื่นๆที่กล่าวมา   ทั้งนี้ บอยเลอร์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภทด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย สำหรับผู้ที่นำไปใช้  สำหรับประเภทของบอยเลอร์ สามารถแบ่งออกได้ง่ายๆ ดังนี้  แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ   แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ของบอยเลอร์  แบ่งตามตำแหน่งเตาที่นำไปใช้งาน   แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อบอยเลอร์   รวมไปถึงประเภทหม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาแบบพิเศษ  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประเภทของบอยเลอร์ที่สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆของการใช้งานทั่วๆไปนั่นเอง บอยเลอร์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่นิยมใช้เพื่อใช้ในงาน  ซึ่งเป็นอีกตัวเลือกที่จะช่วยผู้ประกอบการสามารถประหยัดพลังงานได้มากพอสมควร โดยเฉพาะในช่วงที่พลังงานมีราคาสูง ดังนั้น บอยเลอร์ จึงได้ได้รับความนิยมสูงสุดในงานอุตสาหกรรมนั่นเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษเหนือระดับอีกมากมาย